چه زمانی از دنده معکوس استفاده می شود(سایت آیین نامه)

زمانی که خودرو در یک سراشیبی سرعت پیش ز اندازه گرفته و ترمزهای موجود در وسیله نقلیه دارای توانایی کافی برای کاهش سرعت نباشد از دنده معکوس استفاده می شود

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0