چه عواملی بر رانندگی راننده موثر هستند(سایت آیین نامه)

۱=شرایط فیزیکی جاده

۲=میزان دید راننده

۳=شرایط آب و هوا

۴=عمل سایر کاربران راه

۵= موقعیت خودرو در جاده

۶=سرعت

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0