چگونه سایر رانندگان را از ترمزگیری موتورسیکلت خود مطلع کنیم(سایت آیین نامه)

ابتدا به طور متناوب پدال ترمز عقب را فشار دهید  تا با خاموش شدن و روشن شدن چراغ ترمز و سایل نقلیه پشت سر از ترمزگیری شما آگاه شوند سپس به صورت پایدار پدال ترمز را نگه دارید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0