چگونگی نشستن بر موتور سیکلت صحیح است(سایت آیین نامه)

وقتی روی زین موتور سیکلت قرار می گیرید باید احساس آرمش کنید و بتوانید کنترل خود را حفظ کنید طوری روی زین قرار بگیرید که وقتی دستانتان روی دستگیره فرمان قرار می گیرد آرنجتان مقداری کمی خم باشد که هنگام چرخندان فرمان دچار محدودیت نشوید . برای کم کردن مقاومت ها در برابر حرکت کمی به سمت جلو کج شوید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0