کار در رادیاتور چیست (سایت آیین نامه)

در رادیاتور همچون سوپاپ اطمینان عمل کرده و هنگامی که فشار بخار از یک حد معینی بیشتر شود اجازه می دهد بخار آب تا برگشت به فشار مجاز خارج شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0