کار روغن در سیستم روغن کاری چیست(سایت آیین نامه)

روغن علاوه بر روان نمودن .حرکت قطعات متحرک . در خنک کاری و همچنین تمیز نمودن بلوک موتور بسیار موثر است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0