کار سیستم تعلیق چیست(سایت آیین نامه)

سیستم تعلیق علاوه بر تامین راحتی راننده و سرنشینان هر خودرو در حین حرکت وظیفه حفظ تعادل و پایداری خودرو را نیز به هنگام عبور از پستی یا بلندی های راه به عهده دارد و تاثیر زیادی در ممانعت از واژگونی خودرو به هنگام گذر از پیچهای تند و یا به هنگام فرمان دادن های تند و تیز دارد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0