کار ضد بخار (گرمکن شیشه عقب) چیست(سایت آیین نامه)

گرمکن شیشه عقب معموال در زیر پنل (صفحه کیلومتر) قرار دارد. این وسیله برای تمیزکردن بخار گرفتگی شیشه عقب در شرایط بد
آب و هوایی مورد استفاده قرار میگیرد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0