کار لوله اگزوز چیست (سایت آیین نامه)

لوله اگزوز برای خروج گاز باقی مانده ناشی از احتراق تعبیه می شود و باید به نحوی طراحی و روی موتور نصب شود که مانع خروج صدای ناهنجار از وسیله نقلیه گردد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0