کامیون اتاق دار چیست(سایت آیین نامه)

کامیون اتاق دار : کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتـاق ۱/۵ متـر
باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0