کامیون سقف دار چیست(سایت آیین نامه)

کامیون سقف دار =کامیونی کـه قسـمت بـار آن بـه صـورت محفظـه سرپوشـیده ساخته شده است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0