کامیون کفی چیست؟(سایت آیین نامه)

کامیون کفی کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0