کاپشن شلوار و به طور کلی لباس موتور سوار باید دارای چه ویژگی های باشد (سایت آیین نامه)

در برابر باد محافظت کند

در آن راحت باشد

آن چنان گشاد نباشد که در برابر جریان هوا آویزان بوده منجر به جنبش زیاد گردد

در برابر گرما سرما خاک و شن محافظت نماید

اگر به هر دلیلی واژگون گردد و با زمین برخورد کند مانع ایجاد خراشیدگی شود

در صورت لزوم در برابر اجزای متحرک یا داغ موتور سیکلت همچون پره ها و لوله اگزوز محافظت نماید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0