کدام قسمت های موتور نیاز به روغنکاری و روانکاری دارند و چرا(سایت آیین نامه)

کلیه قسمت های موتور نیاز به روغنکاری و روانکاری دارند بنا بر اصل اصطکاک هر گاه دو جسم به نحوی با یکدیگر در تماس باشند باعث تولید گرما میشود که در نتیجه منبسط می گردند برای خنثی کردن اصطحکاک و گرما باید روغنکاری شوند تا از سائیدگی و فرسودگی قطعات جلوگیری شود و ضمن روانکاری خنک نیز بشود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0