کشنده چیست(سایت آیین نامه)

کشنده وسیله نقلیه ایست که یدک و یـا نیمـه یـدک را بـه دنبـال خـود کشـیده و بـه حرکت در می آورد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0