کیلومتر شمار چیست(سایت آیین نامه)

کیلومتر شمار نشان میدهد که اتومبیل از روزی که ساخته شده چند کیلومتر راه رفته است.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0