گردش هم زمان چند خودرو به چپ در تقاطع (سایت آیین نامه)

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0