گواهینامه رانندگی یا پروانه رانندگی چیست؟(سایت آیین نامه)

گواهی نامه رانندگی (پروانه رانندگی): اجازه نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طـرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می شود.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0