جدید ترین مجموعه تابلوهای انتظامی آیین نامه راهنمایی رانندگی(باسوادی و بی سوادی)

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

  1. سوال=خم ( قوس عمودی) چیست
    جواب= انحراف مسیر مستقیم راه در سطح قائم

0