اگر شیب سربالایی خیلی زیاد باشد راننده موتور سیکلت با چه خطری هنگام حرکت مواجه است(سایت آیین نامه)

با خطر بلند شدن چرخ جلو و افتادن از عقب بخصوص زمانی که یک نفر ترک نشین پشت سر شما باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0