جدید ترین مجموعه تابلوهای محلی آیین نامه راهنمایی رانندگی(باسوادی و بی سوادی)

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

  1. سوال=ستاد معاینه فنی چیست
    جواب=تشکیلات متمرکز برای برنامه ریزی، هـدایت، نظـارت و کنتـرل فعالیـت مراکز فنی معاینه خودرو و مراکز معاینه فنی مجاز که از سوی شهرداری ها و سازمان راهداری و حمـل و نقل جاده ای ایجاد می گردد

0